Separovaný zber na I. polrok 2012


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2012.