Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2012-2014

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2012-2014.