Zber a likvidácia starých vozidiel

ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky ponúka zber a spracovanie starých vozdiel za účelom ich ekologickej likvidácie. Ak máte záujem o bližšie informácie, pozrite si priložený list.