Ponuka záujmovej činnosti pre šk. rok 2011/2012 v Centre voľného času DOMINO

Centrum voľného času DOMINO ponúka v školskom roku 2011-2012 opäť prihlásenie sa do záujmových krúžkov vo viacerých tematických oblastiach. Ponuku si môžete pozrieť na tomto odkaze a žiadosť o prijatie na činnosť v tomto školskom roku si môžete stiahnuť na tomto odkaze.