Zmena ceny publikácie 100. rokov športu vo Vrútkach

Publikácia 100. rokov športu vo Vrútkach 1909 - 2009 od kolektívu autorov a zostavovateľa Ing. Dušana Ertla sa predáva za zníženú cenu 7,50 € v Mestskej knižnici H. Zelinovej a na sekretariáte prednostu MsÚ vo Vrútkach. Pôvodná cena publikácie bola 15 €.