KontaktyMESTSKÝ ÚRAD
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky


Referát prvého kontaktu, tel: 043 4241802, 043 4241813

tel.: 043 4241803; 043 4241813
043 4241800
fax: 043 4281285

E-mail: vrutky@vrutky.sk

primator@vrutky.sk  Mgr. Branislav Zacharides
prednosta@vrutky.sk  Ing. Mgr. Anna Sviteková

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
email zamestnancov podľa mien je tvorený touto šablónou:
meno.priezvisko @ vrutky.sk

Referáty Mestského úradu - zoznam pracovísk a menný zoznam zamestnancov MsÚ