KontaktyMESTSKÝ ÚRAD
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky


Referát prvého kontaktu, tel: 043 4241802

tel.: 043 4241800
fax: 043 4281285

E-mail: vrutky@vrutky.sk

primator@vrutky.sk  Mgr. Branislav Zacharides
tel. : 043/4241 803

 

prednosta@vrutky.sk  Ing. Mgr. Anna Sviteková
tel: 043/4241 813

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
email zamestnancov podľa mien je tvorený touto šablónou:
meno.priezvisko @ vrutky.sk

Referáty Mestského úradu - zoznam pracovísk a menný zoznam zamestnancov MsÚ