Plnenie PHSR mesta Vrútky za rok 2009

Na poslednom aprílovom riadnom zasadnutí MsZ bol odsúhlasený dokument Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky za rok 2009. So znením tohto dokumentu sa môžete oboznámiť v sekcii PHSR mesta Vrútky v rámci sekcie Samospráva.