Stanovisko ku vplyvu ťažby štrkopieskov na životné prostredie

Ministerstvo Životného prostredia SR vydalo hodnotenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť "Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Vrútky - Lipovec“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.