Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2010-2012

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2010-2012.