Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s Plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2010, kliknite tu.