Schválené dotácie na šport, kultúru a sociálne veci na rok 2021

V zmysle VZN č. 7/2019 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta schválené dotácie v oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí nasledovne:

 

v oblasti športu:
* HK KOMETA Vrútky 6400 €
* O.Z. Active Kids 1500 €
* TJ Sokol Vrútky 500 €
* PVK Vrútky 3500 €
* FC Attack Vrútky 4000 €
* TJ Lokomotíva Vrútky 1500 €

 

v oblasti kultúry:
* Združenie Brána Turca 3000 €

 

v sociálnej oblasti:
* Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky 450 €
* Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky 450 €
* Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom 1500 €
* O.Z. Žena v tiesni 100 €