Nepravdy a polopravdy o udalosti na Vrútkach (doplnené o stanovisko riaditeľky školy)

Napriek skutočnosti, že vyšetrovanie šokujúcej udalosti, ktorá sa dňa 11. júna 2020 stala na Spojenej škole na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach, ešte prebieha, médiami a internetom sa šíri viacero informácií, ktoré sa nezakladajú na potvrdených faktoch a nevychádzajú z reality. Môžu však mať negatívny dosah na rýchlosť prekonania traumy, ktorú táto udalosť spôsobila a návrat zasiahnutej komunity do bežného každodenného života. Patria medzi ne aj nasledujúce informácie:

 • 1. Rómsky pôvod útočníka – táto nepravda bola opakovane vyvrátená, napriek tomu sa na internete stále vedú niektoré diskusie snažiace sa vyvolať napätie v spoločnosti s rasistickým podtónom.
 • 2. Útočník sa škole mstil za šikanu – je to ničím nepodložené tvrdenie. Škola je v potieraní šikany zásadová a nekompromisná a vylučuje, že by dopustila šikanovanie akéhokoľvek žiaka na nej, vrátane útočníka v čase, kedy ju navštevoval. O motíve útočníka nie je nič známe. Žiadnemu zamestnancovi školy sa útočník nikdy nevyhrážal pomstou za neriešenú šikanu, ani sa na šikanovanie nikdy nesťažoval. Škole takú informáciu nikdy nenahlásili ani jeho rodinní príslušníci.
 • 3. Riaditeľka školy leží po operácii v nemocnici – nie je to pravda. Riaditeľka školy PaedDr. Erika Repková si svedomite plní svoje úlohy v škole, riadi všetky nevyhnutné procesy a snaží sa byť oporou pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy, ako aj žiakom a rodičom, a to napriek tomu, že aj ona prišla do konfliktu s útočníkom. Správy o jej hospitalizácii sa negatívne podpísali na psychiku jej rodiny, ako aj žiakov školy.
 • 4. Útočníci boli dvaja – je to nepravda. Útočník bol sám a išlo o osobu, ktorú následne zneškodnili príslušníci policajného zboru SR.
  • Vyzývame všetkých, aby ďalej nešírili tieto a iné nepravdy o nešťastnej udalosti v škole.

   Mesto Vrútky vyjadruje plnú dôveru a podporu riaditeľke školy a ostatným zamestnancom a snaží sa poskytovať jej v týchto náročných chvíľach všetku podporu, ktorú škola od svojho zriaďovateľa môže dostať.


   Správu doplňujeme o stanovisko riaditeľky školy k tragickej udalosti, ktorá sa odohrala v Spojenej škole na Ul. M. R. Štefánika dňa 11. júna 2020.