Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktoré je účinné od 10.júna 2020, 7:00 hod. a týka sa najmä ďalšieho uvoľňovania reštrikčných opatrení a zrušenia štátnej karantény. Jeho znenie si môžete prečítať v priloženom dokumente. Zároveň vydal opatrenie s účinnosťou od 10.júna 2020, 6:00 hod. týkajúce sa uvoľňovania režimu nosenia rúšok. Viac informácií si môžete prečítať v tomto priloženom dokumente.