Zápis do ZUŠ Frica Kafendu pre školský rok 2020/2021

Základná umelecká škola Frica Kafendu vyhlasuje zápis pre školský rok 2020/2021 pre hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Uchádzači o štúdium sa už teraz môžu zaregistrovať a vyplniť online prihlášku. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.