Informácie k otvoreniu Zberného dvora spoločnosti Brantner Fatra s.r.o.

Otváracie hodiny počas mimoriadnej situácie:
Pon – Pia: 15:30 – 20:00 hod.
Sobota: 07:00 – 19:00 hod.

UPOZORNENIE:

Odovzdanie stavebného odpadu na Zbernom dvore je momentálne pozastavené! Stavebný odpad môžete odovzdať LEN na skládke odpadov Kalnô.
Cena za zneškodnenie stavebných odpadov je podľa platného Cenníka:
- Vytriedený stavebný odpad 39,60€ s DPH/t
- Nevytriedený stavebný odpad 72,18€ s DPH /t
+ zákonný poplatok 7€/t

PLATBA JE MOŽNÁ IBA KARTOU!!!