Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 kliknite tu.