Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva k otvoreniu prevádzok

Zoznam prevádzok, ktoré od 22. apríla 2020 môžu byť v obmedzenom režime otvorené, nájdete v priloženom dokumente.