Dezinfekcia verejných priestranstiev mesta Vrútky

Mesto Vrútky v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Vrútky zahájilo dnes dezinfekciu vybraných lokalít na verejných priestranstvách mesta. Pri vykonávaní dezinfekcie nebolo obídené ani zariadenie SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky. Mesto Vrútky ako zriaďovateľ tohto zariadenia intenzívne komunikuje s jeho vedením a poskytuje mu podporu vo forme pomoci pri zabezpečovaní nedostupných ochranných a dezinfekčných prostriedkov, či spoluprácu pri nevyhnutnom monitoringu zdravotného stavu klientov. K dnešnému dňu neeviduje zariadenie žiadne podozrenie na výskyt ochorenia koronavírus COVID 19 u svojich klientov ani zamestnancov. Karanténne opatrenia v tomto zariadení zabraňujúce akékoľvek návštevy cudzích osôb v jeho priestoroch trvajú až do odvolania.
Žiadne podozrenie na výskyt ochorenia neeviduje Mesto Vrútky ani v marginalizovanej rómskej komunite sústredenej na Kafendovej ulici, kde tiež bola zrealizovaná dezinfekcia. Mesto Vrútky prostredníctvom vlastných zamestnancov, a tiež v spolupráci s regionálnym hygienikom, policajným zborom SR a okresným krízovým štábom vykonáva sériu aktivít na zabezpečenie prevencie a ochrany pred šírením nákazy v tejto lokalite vrátane námatkových neohlásených kontrol jednotlivých obydlí za účelom preverenia, či do nich v ostatných týždňoch neprišli neohlásene cudzí obyvatelia, osobitne zo zahraničia, čo sa dosiaľ nepotvrdilo. Prikladáme aj fotky z prevedených prác: foto1, foto2, foto3, foto4 a foto5.