Vláda zavádza nové opatrenia na zabránenie šíreniu koronavírusu

Núdzový stav je od 16.marca od 6.00 h vyhlásený vo viacerých nemocniciach vrátane Univerzitnej nemocnice Martin.

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

1. predajni potravín,
2. lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok,
3. drogérií,
4. pohonných hmôt a palív,
5. novinových stánkov,
6. predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.

Na základe zmeny a doplnenia predmetného opatrenia vlády sa rozširujú výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje:

11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
12. autoservisy, pneuservisy a odt'ahovacie služby,
13. taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
14. práčovne a čistiarne odevov.

Celé znenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva je dostupné na tomto odkaze.
Celé znenie zmeny a doplnenia zverejneného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva je dostupné na tomto odkaze.

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra a to na dobu 14 dní.