Informácia o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji

Odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, informuje o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t.j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.
V súvislosti s touto skutočnosťou dôjde aj k príslušnej zmene cestovných poriadkov. Upravené cestovné poriadky budú zverejnené na webovom portáli www.cp.sk.