Dotazník pre zistenie požiadaviek občanov na kvalitu poskytovaných služieb v MHD Martin

Vážení cestujúci, za účelom skvalitnenia cestovania v MHD Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek občanov na kvalitu služieb a ich dôležitosť v MHD. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v rámci spracovania "Plánu dopravnej obslužnosti mesta Martin". Získané výsledky a závery budú aj pomocným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v mestskej hromadnej doprave. Dotazník je anonymný. Môžete ho vyplniť na nasledovnom odkaze.