Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) - štatistika

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008. Cieľom zisťovania EHIS je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019 prostredníctvom zamestnanca Štatistického úradu SR povereného funkciou, ktorý navštívi jednotlivé domácnosti v danom termíne. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.