Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Vrútky

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach uznesením č. 87/2018 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 11. decembra 2018. Bližšie informácie sú v nasledujúcom dokumente. Prikladáme aj Výpis z uznesenia č.87/2018 zo zasadnutia MsZ 23.10.2018.