Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, doručil dňa 15.10.2018, Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v zmysle platnej legislatívy, správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin mimo cestného telesa I/18". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.