Komplexné zhodnotenie volebného programu primátora a poslaneckého zboru mesta Vrútky za volebné obdobie 2014 – 2018

Ak máte záujem oboznámiť sa s komplexným zhodnotením volebného programu primátora a poslaneckého zboru mesta Vrútky za volebné obdobie 2014 – 2018, pozrite si nasledujúci dokument.