OZNAM PRE KANDIDÁTOV V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH

Ak máte záujem o inzerciu v mimoriadnom volebnom čísle časopisu Vrútocké zvesti, termín uzávierky je 24. október 2018. Kontakt do redakcie: Bc. Miriam Migátová, tel. 0908 124 492, miriam.migatova@vrutky.sk.