Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznam o celozávodnej odstávke spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky, na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla v dňoch 23.8.-26.8.2019 podľa harmonogramu, ktorý nájdete spolu s ďalšími informáciami v prílohe.

 

Výluka na trati Handlová - Remäta s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 17.7.2019 (streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 10.20 hod. na traťovom úseku: Handlová - Remäta. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh, v zmysle platnej legislatívy prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní v zmysle platnej legislatívy rozhodol o povolení stavby: "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník, Mesto Martin, v zastúpení splnomocneného zástupcu Stavba od A po Z, s.r.o., podal dňa 05.06.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Šport park Pltníky, I. etapa“. Mesto Vrútky ako vecne príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy povoľuje túto stavbu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 1.júla 2019 08:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiacoch júl a august v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiacoch júl a august 2019 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za porozumenie.

 

Výluka na trati Handlová - Chrenovec s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 1.7. - 2.7. 2019 (pondelok - utorok) a 3.7. - 4.7. 2019 (streda - štvrtok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.20 (resp. 7.30) - 14.35 hod. na traťovom úseku: Handlová - Chrenovec a Chrenovec - Prievidza.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 4.7.2019 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Dotazník pre zistenie požiadaviek občanov na kvalitu poskytovaných služieb v MHD Martin

Vážení cestujúci, za účelom skvalitnenia cestovania v MHD Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek občanov na kvalitu služieb a ich dôležitosť v MHD. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v rámci spracovania "Plánu dopravnej obslužnosti mesta Martin". Získané výsledky a závery budú aj pomocným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v mestskej hromadnej doprave. Dotazník je anonymný.

Syndikovať obsah