Informácia o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji

Odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, informuje o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t.j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.

Hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach počas trvania mimoriadnej situácie

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 13.3.2020 sa hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach od pondelka 16.3.2020 až do odvolania stanovujú podľa priloženého dokumentu.

 

Oznam o zatvorení Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje svojim čitateľom, že na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Vrútky bude knižnica od 13.3.2020 ZATVORENÁ DO ODVOLANIA.

- Zároveň oznamujeme, že nebudeme vyberať poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto opatrením.

- O prípadných zmenách budeme priebežne informovať cez sociálnu sieť Facebook a na vstupných dverách knižnice.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť telefonicky 043/4281219 alebo e-mailom kniznica@vrutky.sk

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznámenie o opatreniach prijatých na zasadnutí Krízového štábu Mesta Vrútky v piatok, 13.3.2020

S účinnosťou od piatku, 13.3.2020

 

- záujemcom o občiansky sobáš na Mestskom úrade vo Vrútkach odporúčame preložiť termín jeho konania na dobu po ukončení mimoriadnej situácie a v prípade nevyhnutnosti realizácie občianskeho sobáša v dobe trvania mimoriadnej situácie, počet účastníkov sobášneho obradu obmedzujeme na 10 (sobášiaci, matrikár, ženích, nevesta, dvaja svedkovia, rodičia ženícha a rodičia nevesty)

 

Oznam spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. o prijatých opatreniach v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19)

V spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 10.3.2020 zasadal Krízový štáb, ktorý vydal usmernenia voči vlastným zamestnancom, ako aj voči zákazníkom a klientom spoločnosti. Usmernenia sú dostupné v tomto dokumente.

 

Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka (12. 3.) od 6.00 h. Uznesenie vlády sa nachádza v priloženom dokumente.

 

Oznam spoločnosti Brantner Fatra o zatvorení zberného dvora a zrušení výkupov papiera a použitých jedlých olejov a tukov

Vážení občania, v rámci preventívnych opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou bude od 12.3.2020 zberný dvor ZATVORENÝ až do odvolania. Taktiež budú do odvolania ZRUŠENÉ výkupy papiera a použitých jedlých olejov a tukov.
Za porozumenie ďakujeme.
Brantner Fatra s.r.o.
 

Oznam - skúška sirén

Dňa 13. marca 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Zverejňujeme usmernenie hlavného hygienika SR pre osoby, ktorým bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení. Usmernenie si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Rozhodnutie predsedu Krízového štábu Mesta Vrútky č. 1/2020

Na základe návrhu Krízového štábu Mesta Vrútky zo dňa 10.3.2020 prijímam nasledovné opatrenia:

 

1. S účinnosťou od stredy, 11.3.2020

 

- nariaďujeme dočasne prerušiť vyučovanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky, a zároveň odporúča rovnako postupovať aj v prípade súkromných zriaďovateľov.

 

Termín: do piatka, 13.3.2020 vrátane
(posúdenie možného predĺženia opatrenia sa zrealizuje na zasadnutí krízového štábu v piatok 13.3.2020)

 

Syndikovať obsah