Výsledky volieb prezidenta SR – 2. kolo, konaných dňa 30.03.2019

Ak máte záujem oboznámiť sa s výsledkami volieb prezidenta SR v Meste Vrútky, ktorých 2.kolo sa konalo v sobotu dňa 30.3.2019, pozrite si tento dokument.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať zameniť a vypožičať nehn. majetok vo vlastn. mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja, zámeny a vypožičania nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Záverečný účet mesta za rok 2018

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2018 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Jarný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výsledky volieb prezidenta SR – 1. kolo, konaných dňa 16.03.2019

Ak máte záujem oboznámiť sa s výsledkami volieb prezidenta SR v Meste Vrútky, ktorých 1.kolo sa konalo v sobotu dňa 16.3.2019, pozrite si tento dokument.

 

Veľkonočná výstava patchworku, drobných drevorezieb a kraslíc

Mesto Vrútky Vás pozýva na veľkonočnú výstavu patchworku, drobných drevorezieb a kraslíc, ktorá sa uskutoční dňa 18. marca 2019 o 16:30 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 19. - 20.3.2019 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy v čase 7.30 -12.30 h. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Beseda na tému Junior - Senior v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

V utorok dňa 12.3.2019 sa v Mestskej knižnici Hany Zelinovej konala beseda na tému Junior - Senior. Deti zo základnej školy na ul. M.R. Štefánika si vypočuli príbehy zo života našich seniorov. Prikladáme aj fotky z prehliadky: foto1 a foto2.

 

Obmedzenia na ŽST Vrútky - nákladná stanica v súvislosti so stavebnými prácami

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v období od 18. marca do 31. mája 2019 bude v ŽST Vrútky - nákladná stanica prebiehať prekládka inžinierskych sietí. Počas tohto obdobia nebude možné uvedenú ŽST využívať. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah