CVČ Domino - podujatia v decembri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Slovenské Vianoce v podaní SĽUK-u

Mesto Vrútky Vás pozýva do Kina 1. máj na predstavenie Slovenské Vianoce v podaní súboru SĽUK, bližšie informácie si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 kliknite tu.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2019-2021

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky na obdobie rokov 2019-2021.

 

Výluka na trati Chrenovec – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 27.-28. novembra 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Chrenovec – Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení dodávky tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky, oznamuje: Z dôvodu havárie horúcovodného privádzača v Priekope bude dňa 20.11.2018 v čase od 8:00 hod. prerušená dodávka tepla pre odberateľov v Priekope a vo Vrútkach. Predbežne bude odstávka trvať cca. do 22:00 hodiny.
Za pochopenie ďakujeme.

 

Oznámenie o odstávke pitnej vody - porucha

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že dňa 22.11.2018 (štvrtok), bude z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí v čase od 8:30 do 13:00 hod., odstavená pitná voda. Rozpis ulíc, ktorých sa to týka, nájdete v priloženej prílohe. Poznámka: Ulica Sv. Cyrila a Metoda - jedná sa o odstávku pitnej vody v úseku ulice od pešej zóny smerom na mestský úrad.

 

Výluka na trati Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňa 22. novembra 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 19.11.2018 a 20.11.2018 bude na území mesta Vrútky niekoľkokrát prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) si Vás dovoľuje pozvať na prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)" na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2018 (utorok) o 13.00 hod v Klubovni ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah