Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 23.2.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Prevádzka škôl a školských zariadení vo Vrútkach od 22.02.2021

Mesto Vrútky na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu zo dňa 17.02.2021 rozhodlo o otvorení prevádzok v školách a školských zariadeniach takto:

Usmernenie Regionálneho ÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu (zverejnené 17.2.2021)

Zverejňujeme Usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu, zverejnené dňa 17.2.2021. Text si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Zoznam schválených Mobilných odberových miest (MOM) v okresoch Martin a Turčianske Teplice ku dňu 12.2.2021

Zverejňujeme zoznam schválených Mobilných odberových miest (MOM) v okresoch Martin a Turčianske Teplice ku dňu 12.2.2021. Nájdete ho v priloženom dokumente. Registrovať sa môžete na nasledovnom odkaze: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

 

Verejná vyhláška - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri kontrole 22 kV vedenia č. 206 v k.ú. Vrútky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme dosiahli nebezpečnú výšku, preto poverená osoba Marián Zauška - PLATAN, ktorá zastupuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov na predmetnej parcele. Celé znenie výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Nové odberné miesto na Vrútkach od stredy 10. februára 2021

Od zajtra 10. februára 2021 sa budete môcť dať otestovať na ďalšej zriadenej MOMke v Evanjelickom zborovom dome vo Vrútkach. Testovanie bude prebiehať od pondelka do soboty od 8.00-16.30 hod. Do soboty 13. februára 2021 budú fungovať bez objednania.

 

Zákaz vychádzania predĺžený do 19. marca 2021

Uznesením č. 77/2021 schválila 5.2.2021 Vláda SR návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002. Uznesením vláda predĺžila núdzový stav o 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021 na celom území SR a obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. februára v čase od 5:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa do 19. marca 2021.

Otváracie hodiny v Mestskej knižnici Hany Zelinovej počas núdzového stavu

Na základe vyhlášky ÚVZ SR platí pre knižnice naďalej výnimka pre otvorenie za dodržiavania epidemiologických opatrení. O otváracích hodinách počas trvania núdzového stavu si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

BRA-VUR, a.s., Vrútky, zastúpená spoločnosťou JANG s.r.o., Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 01.10.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia na stavbu: „Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Uvedeným dňom začalo územné konanie. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o využití územia.

Syndikovať obsah