Najdôležitejšie zmeny cestovného poriadku MHD Martin od 15.12.2019

Od 15.12.2019 budú v platnosti zmeny v cestovnom poriadku MHD Martin, ktoré si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente.

 

Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 10.12.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Rady a tipy na ekoVianoce

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov plagát s tematikou rád a tipov, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Pozvánka na otvorenie adventných trhov a rozsvietenie vianočného stromčeka

Mesto Vrútky Vás pozýva na otvorenie ADVENTNÝCH TRHOV a ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2019 o 16. hod. pri stromčeku na pešej zóne vo Vrútkach. Všetky deti príde pozdraviť MIKULÁŠ. Pozrite si aj priložený plagát.
 

CVČ Domino - podujatia v decembri 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distrubučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 29.11.2019 od 8:00 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 29.11.2019 15:30:00 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Mimoriadny oznam o ovzduší

V priestoroch teplárne v Martine dnes 25.11.2019 od 5:50 horela skládka uhlia, ktorá je už v súčasnosti uhasená. Vykonáva sa aj meranie CO2, ktorý sa šíri v ovzduší Martina a Vrútok.
Hodnoty CO2 v mieste požiaru mierne prekročili hraničné hodnoty, občanom odporúčame nevetrať a nepohybovať sa dlho vonku. Pri pohybe vonku odporúčame používať rúško na ochranu dýchacích ciest.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2020-2022

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky na obdobie rokov 2020-2022.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctva mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Syndikovať obsah