Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - pozemok s budovou denného centra

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže: pozemok s budovou denného centra. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - obchodný podiel Mesta Vrútky v spol. Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je obchodný podiel Mesta Vrútky v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., so sídlom sv. Cyrila a Metoda č. 29, 03861 Vrútky. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy odvoláva: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 12.4.2019 od 15:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 16.4.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 16.4.2019 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 12.35 hod. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

STAVANIE MÁJA a jarmok ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v utorok 30. apríla 2019 od 11.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Spomienka na oslobodenie

Mesto Vrútky Vás pozýva na pietnu spomienku pri príležitosti 74. výročia oslobodenia nášho mesta, ktorá sa uskutoční 11. apríla 2019 o 10 hod. pri pomníku obetiam I. a II. svetovej vojny pred MsÚ. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Jarná kolekcia kníh v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej pre Vás pripravuje novú jarnú kolekciu knižných noviniek. Tešíme sa na Vašu návštevu - knihovníčky Zuzka a Veronika. Prikladáme aj fotky z preberania nových kníh: foto1, foto2 a foto3.

 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy vyhlásilo: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 5.4.2019 od 8:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah