Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zverejňujeme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom v domácnostiach a v bytových domoch a pokyny pre domácnosti v karanténe

Zverejňujeme opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom pre domácnosti a bytové domy a opatrenia navyše aj pre domácnosti v karanténe. Plagát si môžete pozrieť alebo stiahnuť na tomto odkaze.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, zastúpené primátorom mesta, podal dňa 10.02.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Šport park Pltníky - II. etapa“. Mesto Vrútky, ako vecne príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, vydáva rozhodnutie o povolení stavby. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Povinné rúška aj meranie teploty, v nedeľu zatvorené obchody

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

Osamelí seniori môžu požiadať mesto o pomoc s nákupom


Mesto Vrútky ponúka seniorom v čase trvania opatrení na zamedzenie ochorenia koronavírus (COVID 19) možnosť uskutočnenia nákupu. Táto služba je poskytovaná bezplatne za nasledovných podmienok:

Prímestská autobusová doprava prechádza na prázdninový režim

Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že: Od 23.3.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov článok s tematikou nakladania s odpadom počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom.

 

Oznam pre seniorov!

Ak ste senior vo veku 65 rokov a viac s trvalým pobytom na území mesta Vrútky a nedokážete si zabezpečiť hygienické rúško, kontaktujte pracovníčky Knižnice Hany Zelinovej v pracovných dňoch v predpoludňajších hodinách na telefónnom čísle 043/42 81 219. Vašu požiadavku si poznačíme a pokúsime sa Vám rúško zabezpečiť. Rúška sú vydávané v Knižnici Hany Zelinovej denne od 9 -13 hod. do vyčerpania zásob.

Zatvorenie zberného miesta na mestskom úrade

Vzhľadom na zatvorenie zberného dvora v Martine – Brantner Fatra, s.r.o. (pandémia koronavírusu) je zberné miesto vo Vrútkach (za budovou Mestského úradu vo Vrútkach) do odvolania uzatvorené. Ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Branislav Zacharides
primátor Mesta

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Navrhovateľ ŽSR Bratislava, zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Bratislava, podal dňa 02.12.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“. Mesto Ružomberok, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy po posúdení predloženého návrhu, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Syndikovať obsah