Návšteva žiakov zo ZŠ Hany Zelinovej v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Dňa 23.1.2019 navštívili žiaci zo Základnej školy Hany Zelinovej našu mestskú knižnicu. S našimi knihovníčkami sa rozprávali o knižnici a počas prehliadky im ukazovali, ako sa majú v knižnici orientovať. Prikladáme aj fotky z prehliadky:
foto1 a foto2.

 

Výstraha pred závažnou smogovou situáciou

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v oblasti mesta Martin a Vrútky od 20.1.2019 v čase od 20:00 hod. do odvolania. Je vhodné obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností a obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity).

Vývoz komunálneho odpadu - Dolné Vrútky

Firma Brantner Fatra s.r.o. oznámila dnes Mestu Vrútky, že z kapacitných dôvodov nebude uskutočnený mimoriadny vývoz komunálnych odpadov z lokality Dolné Vrútky za neuskutočnený riadny vývoz v tejto lokalite zo stredy z dôvodu zníženej zjazdnosti vybraných komunikácií zberným vozidlom firmy. Na základe uvedeného Mesto Vrútky oznamuje svojim občanom z danej lokality, že dnes 18.1.2019 mesto svojimi mechanizmami uskutoční zvoz komunálneho odpadu v rámci svojich kapacitných možností, po 12:00 hod. v časti Dolné Vrútky.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v stredu 16.1.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia v januári 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Zber vianočných stromčekov

Mesto Vrútky oznamuje občanom mesta, že v dňoch: 11.01.2019 a 14.01.2019 bude vykonaný zber vianočných stromčekov, ktoré občania vyložia na stanovišťa odvozu odpadu t.j. k smetným nádobám.

 

Oznam o brigáde v rámci zimnej údržby, zameranej na ručné čistenie chodníkov a vstupov na prechody pre chodcov

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na dnešnom zasadnutí Operačného štábu zimnej údržby mesta Vrútky bolo mimo iného dohodnuté, že v záujme posilnenia zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev mesta Vrútky sa v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Vrútky uskutoční brigáda zameraná na ručné čistenie chodníkov a vstupov na prechody pre chodcov.
Brigáda sa koná v sobotu, 5.1.2019 od 9:00 hod. (zraz vo dvore MsÚ).

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Oznam s harmonogramom zatvorenia Mestského úradu vo Vrútkach si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Syndikovať obsah