Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.1.2021 o 9.00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021, kliknite tu.

 

Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 8.12.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

BRA-VUR, a.s., Vrútky, zastúpená spoločnosťou JANG s.r.o., Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 01.10.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia na stavbu: „Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Uvedeným dňom začalo územné konanie.

Nová vyhláška ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR platná od 3. decembra 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal vyhlášku č. 30, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Dostupná je na nasledovnom odkaze.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, podalo dňa 24.11.2020 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na zmenu stavby pred dokončením na stavbu "Vrútky, ul. Karvaša - Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie".

Verejná vyhláška - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri kontrole 22 kV vedenia č. 206 v k.ú. Vrútky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme dosiahli nebezpečnú výšku, preto poverená osoba Marián Zauška - PLATAN, ktorá zastupuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov na predmetnej parcele. Celé znenie výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Rady a tipy na ekoVianoce

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov plagát s tematikou rád a tipov, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 12.12.2020 (7:30-14:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Syndikovať obsah