Nové opatrenia Vlády SR - Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod. do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.


Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Zápisy do materských, základných, stredných škôl a ZUŠ v pôsobnosti mesta

Počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka Mesto Vrútky rodičom možnosť zapísať budúcich škôlkarov a prvákov aj bez nutnosti osobnej návštevy škôlky či školy.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 7.4.2020 od 7:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - príprava a výdaj stravy

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 2. apríla 2020, ktorým sa s účinnosťou od 3. apríla 2020 umožňuje prevádzkovať zariadenia školského stravovania pre prípravu a výdaj stravy (na základe individuálneho rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Seniori - povedzme STOP podvodníkom

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19, sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Leták si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ochranné rúška sú k dispozícii aj iným zraniteľným skupinám Vrútočanov

Upozorňujeme občanov, že od 25. marca 2020 sa na celom území Slovenska vrátane Vrútok zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Vyzývame všetkých obyvateľov aj návštevníkov nášho mesta, aby toto nariadenie dôsledne dodržiavali.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Poznámka: Na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., nebudú vykonávané žiadne plánované práce a dodávka elektriny nebude prerušená. Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 16.4.2020 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Syndikovať obsah