Od 19. decembra 2020 platí zákaz vychádzania

Vláda SR schválila 16.12.2020 uznesením č. 804 zákaz vychádzania pre obdobie 19. decembra 2020 - 10. januára 2021 s nasledovnými výnimkami:

Od pondelka 21. decembra 2020 bude MHD v sobotňajšom režime

Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na vyhlásený zákaz vychádzania budú od pondelka 21. decembra 2020 aj v pracovných dňoch spoje mestskej hromadnej dopravy premávať v režime sobota. Opatrenie je predbežne prijaté minimálne do 10.1.2021, avšak môže byť predĺžené na základe rozhodnutí štátnych orgánov (obmedzenie voľného pohybu osôb), o čom budeme v predstihu informovať. Prevádzkovateľ MHD SAD Martin bol požiadaný, aby zabezpečil pre dopravu do zamestnania aj posilové spoje v režime ako počas apríla 2020.

 

Vývoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov a prelomu kalendárneho roka

Upozorňujeme občanov na zmenu vývozu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prelomu kalendárneho roka:
25. decembra 2020 – Prvý sviatok vianočný - vývoz bude realizovaný nasledujúci deň, t.j. 26.12.2020
1. januára 2021 – Nový rok - vývoz bude realizovaný nasledujúci deň, t.j. 2.1.2021

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Vrútky, podal na Obec Lipovec dňa 04.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Stavebné úpravy chodníka na ul.Karvaša a Bláhovca – úsek od rázcestia I/18 po ulicu Poľná“ na pozemkoch k.ú. Vrútky. Obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti

Dňa 10.12.2020 bola na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie, doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., Bratislava. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy zasiela na zaujatie stanoviska zákona správu o hodnotení navrhovanej činnosti.

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 21.12.2020 do 08.01.2021 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je piatok 18.12.2020 - od 08:00 do 12:00 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od pondelka 11.1.2021. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Oznam so základnými informáciami o zatvorení Mestského úradu vo Vrútkach si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zmene otváracích hodín počas vianočných sviatkov a záveru kalendárneho roka v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že vzhľadom na súčasnú situáciu bude v tomto roku od 21.12.2020 do 8.1.2021 zatvorená. Výpožičky budú automaticky predĺžené. Knižnica začne svoje služby opäť poskytovať od pondelka 11.1.2021. Viac informácií si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Stredoslovenská distribučná (SSD) spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej tlačovej správe.

 

Vrútočania sa už môžu testovať aj doma

Dnes, 14.12.2020 bolo v budove telocvične ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach, uvedené do prevádzky Mobilné odberné miesto na antigénové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID - 19. V dňoch 14.12. - 16.12.2020 bude otvorené od 12:00 hod. do 16:00 hod., od štvrtku 17.12.2020 bude otvorené v každý pracovný deň od 12:00 hod. do 20:00 hod.

 

Syndikovať obsah