Biela pastelka

V piatok 21. septembra, hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018, bude vďaka takmer 4000 dobrovoľníkom príležitosťou na stretnutia vo vyše 300 mestách a obciach naprieč celým Slovenskom. Spomienkou na ne vám bude malá spinka v tvare bielej pastelky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Záhradná slávnosť

V rámci Dní mesta Vrútky sa uskutoční aj sprievodné podujatie pod názvom Záhradná slávnosť dňa 19.9.2018 od 15:00 hod. na Novej ulici 9 u pani Blahušiakovej. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 11.9.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiaci september v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiaci september v dňoch 7.9.-21.9.2018 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za porozumenie.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 21.9.2018 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 763. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte. Prihlásenie trhovníkov je možné telefonicky u pani Mgr. Figurovej
na tel. č.: 043/4241816, 0917 352 523.

 

CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2018/2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2018/2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah