Informácie k otvoreniu Zberného dvora spoločnosti Brantner Fatra s.r.o.

Otváracie hodiny počas mimoriadnej situácie:
Pon – Pia: 15:30 – 20:00 hod.
Sobota: 07:00 – 19:00 hod.

UPOZORNENIE:

Odovzdanie stavebného odpadu na Zbernom dvore je momentálne pozastavené! Stavebný odpad môžete odovzdať LEN na skládke odpadov Kalnô.
Cena za zneškodnenie stavebných odpadov je podľa platného Cenníka:
- Vytriedený stavebný odpad 39,60€ s DPH/t
- Nevytriedený stavebný odpad 72,18€ s DPH /t
+ zákonný poplatok 7€/t

PLATBA JE MOŽNÁ IBA KARTOU!!!

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy správu o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva k otvoreniu prevádzok

Zoznam prevádzok, ktoré od 22. apríla 2020 môžu byť v obmedzenom režime otvorené, nájdete v priloženom dokumente.

 

Jarný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Záverečný účet mesta za rok 2019

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2019 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Dezinfekcia verejných priestranstiev mesta Vrútky

Mesto Vrútky v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Vrútky zahájilo dnes dezinfekciu vybraných lokalít na verejných priestranstvách mesta. Pri vykonávaní dezinfekcie nebolo obídené ani zariadenie SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky.

Oznam - roznášanie rozhodnutí

Vážení občania, v najbližších dňoch sa začne s osobným roznášaním rozhodnutí na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad do domácností. Žiadame Vás o maximálnu zodpovednosť, trpezlivosť a dodržiavanie hygienických nariadení (rúška, príp. rukavice, vlastné pero) pri preberaní zásielok od zamestnancov mestského úradu. Zároveň Vás žiadame o maximálne využívanie elektronického bankovníctva na úhradu daní a poplatkov.
Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta

 

K 75. výročiu oslobodenia Vrútok od fašizmu

„Myslíš, že ešte niekedy uvidím svoju manželku, ak sa vrátime domov živí?“ Takúto otázku položil v koncentračnom tábore Majdanek v poľskom Lubline v roku 1942 príslušník vrútockej židovskej obce, Tibor Schneider, svojmu priateľovi zo Žiliny, Dionýzovi Lénardovi. Jeho odpoveď bola záporná.

Mestský úrad bude v stredu a vo štvrtok zatvorený

Vzhľadom k rozšíreniu opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu osôb na verejnosti v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod. do 13. apríla 2020 23.59 hod. oznamujeme, že Mestský úrad nebude v stredu 8.4.2020 a vo štvrtok 9.4.2020 otvorený pre verejnosť. Zatvorená bude tiež pokladňa mestského úradu. Urgentné záležitosti je však možné riešiť telefonicky alebo e-mailom s príslušným referátom úradu. Zoznam telefónnych čísiel Mestského úradu vo Vrútkach nájdete na tomto odkaze.
 

Syndikovať obsah