Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, podal na mesto Vrútky dňa 31.07.2019, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“. Po vykonanom stavebnom konaní v zmysle platnej legislatívy Mesto Vrútky rozhodlo o povolení tejto stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Európsky týždeň mobility: Na kolesách proti rakovine

Príďte podporiť aj vy charitatívnu akciu "Na kolesách proti rakovine" v rámci Európskeho týždňa mobility na pomoc onkologickým pacientom. Akcia je zameraná na šírenie osvety o výskume, prevencii a liečbe rakoviny. Verejná zbierka pre Nadáciu Výskum rakoviny sa uskutoční 20. septembra na pešej zóne vo Vrútkach v čase od 9 - 20 hod. Stačí si prinesť bicykel, kolobežku, odrážadlo, čokoľvek bezmotorové s kolesami a spoločne roztočíme kolesá v boji proti rakovine.

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 10.9.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2019/2020

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2019/2020. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 20.9.2019 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 764. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte. Prihlásenie trhovníkov je možné telefonicky u pani Mgr. Figurovej
na tel. č.: 043/4241816, 0917 352 523.

 

Pozvánka na oslavy SNP pri Pamätníku franc. partizánov na vrchu Zvonica pri Strečne

Žilinský samosprávny kraj, obec Strečno a Oblastný výbor SZBP Žilina pozývajú dňa 28. augusta 2019 o 16.00 hod. na spomienkové oslavy 75. výročia SNP pri Pamatníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica pri Strečne.

 

Pozvánka - 75. výročie SNP vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva 28. augusta 2019 na spomienku 75. výročia SNP
o 10.00 hod. pri pomníku pred Mestským úradom vo Vrútkach.

 

Vrútocký kotlík - preteky vo varení kotlíkového gulášu

Srdečne pozývame, už túto sobotu 17.8.2019 sa uskutoční 11. ročník VRÚTOCKÉHO KOTLÍKA (pretekov vo varení kotlíkového gulášu). Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Stavebník Mesto Martin, podal dňa 31.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie stavebného konania a nariaďuje konanie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na deň: 28.08.2019 (utorok) o 08:30 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade vo Vrútkach č. dv.

Syndikovať obsah