Doplňujúce usmernenie k povinnej registrácii chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin poslala usmernenie k už skôr zverejnenej povinnej registrácii chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat. Celé znenie usmernenia si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja". Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a v Pláne dopravnej obslužnosti.

UKONČENÉ - Vrútockí lekári a zdravotníci majú možnosť zapojiť sa do testovania na koronavírus vo svojom meste - UKONČENÉ

Po dohode s Ozbrojenými silami SR Mesto Vrútky pozýva na účasť na testovaní aj lekárov a zdravotníkov, ktorí žijú alebo pôsobia v našom meste. V prípade, že ste lekár, zdravotník, alebo študent 5. a 6. ročníka lekárskej fakulty a ste ochotný zapojiť sa do testovania na koronavírus s podmienkou, že budete pridelený na odberné miesto na Vrútkach, vyplňte, prosím, priložený formulár.

Zoznam odberných miest v meste Vrútky pre celoplošné testovanie na COVID - 19

Dovoľujeme si Vás informovať, že na území mesta Vrútky bude verejnosti k dispozícii v rámci celoplošného testovania na COVID - 19 týchto 7 odberných miest:

1. Kino 1. máj

2. Telocvičňa, Spojená škola na Ul. M.R.Štefánika 1

3. Telocvičňa, ZŠ Hany Zelinovej

4. Spojená škola na Ul. M.R.Štefánika 1

5. Základná škola Hany Zelinovej

6. Evanjelický zborový dom

7. Pizzeria Kolonka pod Hradišťom

Oznam o vybavovaní agendy na mestskom úrade počas zákazu vychádzania

Mestský úrad Vrútky upozorňuje obyvateľov, že v čase zákazu vychádzania budú možnosti vybavovania si agendy na mestskom úrade limitované výhradne na vybavenie nevyhnutných záležitostí (pohreb, narodenie dieťaťa). Viac informácií si môžete pozrieť v pripojenom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Od soboty 24.10.2020 platí zákaz vychádzania, chystá sa celoštátne testovanie na COVID – 19

Uznesením č. 678 z 22.októbra 2020 obmedzila Vláda SR slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1.cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

Chcete sa zapojiť do celoštátneho testovania na COVID – 19 ako dobrovoľníci?

Mesto Vrútky hľadá dobrovoľníkov, ktorí pomôžu zabezpečiť činnosť odberných miest na jeho území ako administratívni pracovníci samosprávy.
Na území Mesta Vrútky bude pre účel testovania vytvorených 6 – 7 odberných miest. Ich zoznam zverejníme po ich kontrole Ozbrojenými silami SR v pondelok 26.10.2020.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu poruchy

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 22.10.2020 (od 7:25 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach

Syndikovať obsah