Oznam - skúška sirén

Dňa 11. októbra 2019 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín - Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavený úrad 1. stupňa, v zmysle platnej legislatívy, dňa 18.9.2019 žiadosť o vydanie stavebného rozhodnutia na stavbu "10721-Vrútky-Pod Dielec - Rozšírenie NNK". Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník Združenie vlastníkov vodovodu „Vrútky ul. Na Kopanice“, Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin, podal dňa 13.08.2019 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Vrútky – Ul. Na Kopanice, rozšírenie vodovodu“. Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy po prerokovaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania, vydáva dodatočné povolenie dočasnej stavby „Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka- Višňové – Dubná skala EASTERN PORTAL“ a súčasne povoľuje užívanie dočasnej stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Swingová tančiareň s kapelou Funny Fellows a Ankou Šiškovou

Mesto Vrútky Vás dňa 18.10.2019 pozýva na swingovú tančiareň s kapelou Funny Fellows a Ankou Šiškovou. Viac informácií Vám prinášame v priloženom plagáte.

 

Jesenný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Dni staviteľa Stanislava Zachara

Mesto Vrútky a MO MS Vrútky Vás pozývajú na Dni Stanislava Zachara pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia v dňoch 10. - 13. októbra 2019. Viac informácií o programe si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Deň turčianskeho vidieka

V sobotu dňa 28. septembra 2019 sa v areáli lyžiarskeho strediska Jasenská dolina uskutoční 10. ročník podujatia Deň turčianskeho vidieka. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte a pozrite si aj program podujatia.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznam o čistení a kontrole komínov vo Vrútkach

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 25.09.2019 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť.
Záujemci sa môžu nahlasovať na tel. čísle: 0903 885 802.
Cena za bežné čistenie je 20 eur aj s revíznou správou a komínovým štítkom.
 

Syndikovať obsah