Informatívna správa o realizovaných projektoch a predkladaných žiadostiach zo štrukturálnych fondov EÚ za rok 2009

Na poslednom aprílovom riadnom zasadnutí MsZ bola predložená Informatívna správa o realizovaných projektoch a predkladaných žiadostiach zo štrukturálnych fondov EÚ za rok 2009. S obsahom tohto dokumentu sa môžete oboznámiť tu.

 

Plnenie PHSR mesta Vrútky za rok 2009

Na poslednom aprílovom riadnom zasadnutí MsZ bol odsúhlasený dokument Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky za rok 2009. So znením tohto dokumentu sa môžete oboznámiť v sekcii PHSR mesta Vrútky v rámci sekcie Samospráva.

 

Stanovisko ku vplyvu ťažby štrkopieskov na životné prostredie

Ministerstvo Životného prostredia SR vydalo hodnotenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť "Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Vrútky - Lipovec“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2010-2012

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2010-2012.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s Plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2010, kliknite tu.

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky

O tom, koľko hlasov získali vrútockí kandidáti vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 14.11.2009 sa dozviete tu. Ak máte záujem vedieť, ako hlasovali občania mesta Vrútky a komu z kandidátov pre voľby do Žilinského samosprávneho kraja dali svoj hlas, kliknite tu.

 

nie je

Záverečný účet mesta za rok 2008

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré podrobne informujú o finančnom hospodárení v meste Vrútky za rok 2008.

 

Andersenova noc vo Vrútkach – po stopách Hany Zelinovej, našej rodáčky

Tohtoročná Andersenova noc vo Vrútkach bola odmenou finalistom súťaže O kráľa čitateľov a ich kamarátom (13-14 roční). V knižničnom kráľovstve privítala účastníkov kráľovná čitateľov a pozvala ich na kráľovskú hostinu, kde sa podávalo „víno kráľov“ a iné kráľovské dobroty. Každý z prítomných pripíjal krásnymi myšlienkami z rozprávok H. Ch. Andersena.

Programový rozpočet mesta Vrútky

V prípade, že občania mesta Vrútky majú záujem oboznámiť sa s obsahom programového rozpočtu mesta Vrútky na rok 2009 a na roky 2010-2011, kliknite tu.

 

Syndikovať obsah