Dotácia v sociálnej oblasti

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli sociálnou komisiou pre rok 2011 nasledovne prerozdelené dotácie:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 400,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 300,- €
- Ženy v tiesni - občianske združenie - 250,- €
- Klub priateľov DD a DSS - 50,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. - 1 500,- €
 

Spoločný koncert bratov Nedvědovcov so skupinou

Mesto Vrútky a Matica slovenská Vás srdečne pozývajú na spoločný koncert bratov Nedvědovcov so skupinou 9. mája 2011 o 18.30 hod. v Kine 1. máj vo Vrútkach. Vstupné: 12 eur.
Predpredaj vstupeniek:
Knižnica H. Zelinovej vo Vrútkach - 0918 410 711, kultura@vrutky.sk,
Matica slovenská - 0918 904 939, programy@matica.sk,
TIK Martin - 043/4238 776, tik@martin.sk.

Deň Zeme - Recyklované umenie

Pri príležitosti dňa Zeme pripravilo mesto Vrútky pre všetky deti
27. apríla 2011 od 9.30 hod. na pešej zóne vo Vrútkach akciu Recyklované umenie.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ

Mesto Vrútky rozširuje v období od 11.04.2011 do 31.05.2011 pokladničné hodiny na Mestskom úrade vo Vrútkach nasledovne.

 

Predaj nehnuteľnosti

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov mesto Vrútky zverejňuje nasledovný predaj nehnuteľnosti.

 

Koncert VHJ: Óda na radosť

Mesto Vrútky a ZUŠ Frica Kafendu Vás srdečne pozývajú
20. apríla 2011 (streda) o 17.30 hod. na koncert venovaný
240. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena "Óda na radosť", ktorý sa uskutoční v koncertnej sále ZUŠ vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Letné tábory 2011

Chcete nahlásiť svoje dieťa počas letných prázdnin do stanového alebo chatkového tábora? Bližšie informácie sa dozviete tu.
 

Zmeny v SAD

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje zmenu v autobusovom spojení.

 

Info Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zverejňuje nasledovnú informáciu.

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí - 27.11.2010

Voľby do orgánov samosprávy obcí skončili v meste Vrútky s nasledovnými výsledkami:
- primátor mesta Vrútky
- zvolení poslanci MsZ Vrútky
- náhradníci - poslanci MsZ Vrútky
- štatistiky za mesto Vrútky

 

Syndikovať obsah