Zmena ceny publikácie 100. rokov športu vo Vrútkach

Publikácia 100. rokov športu vo Vrútkach 1909 - 2009 od kolektívu autorov a zostavovateľa Ing. Dušana Ertla sa predáva za zníženú cenu 7,50 € v Mestskej knižnici H. Zelinovej a na sekretariáte prednostu MsÚ vo Vrútkach. Pôvodná cena publikácie bola 15 €.

 

Záverečný účet

MsZ vo Vrútkach dňa 21.06.2011 bude na svojom zasadnutí prerokovávať Záverečný účet mesta 2010, ktorý zverejňujeme tu. Príjmová časť. Výdavková časť

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s Plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 kliknite tu.

 

Výsledky bežeckých pretekov

Dňa 20.5.2011 sa konal Jarný beh mesta s nasledovnými výsledkami.

 

OZNAM - Prevencia krádeží a podvodov

Zo strany polície bol zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti a preto sa Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Martine obracia na širokú verejnosť s výzvou.

 

Dotácie v oblasti kultúry

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli komisiou kultúry a školstva prerozdelené finančné dotácie v oblasti kultúry pre rok 2011 nasledovne:
- Klub zdravotne postihnutých I. - 140 €
- Klub zdravotne postihnutých II. - 100 €
- Klub zdravotne postihnutých I/I.- 150 €
- Literárny klub M. Zaťku pri KKD - 300 €
- Turčianské čriepky - 400 €
- Klub kaktusárov - 150 €
- TVT Turiec - 50 €

 

Dotácie v oblasti športu

Komisia mládeže a športu prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2011 nasledovne:
- SZZP I. - 84 €
- FC ŽOS Lokomotíva Vrútky - 1 405,80 €
- HK KOMETA Vrútky - 2 755,40 €
- TJ SOKOL Vrútky - 758 €
- OM3KFV- rádioamatér - 320 €
- TJ Lokomotíva Vrútky - 419,40 €
- PVK Vrútky - 1 715,20 €
- Tenisový klub Vrútky - 465,20 €
- Turčianske hry mládeže 2011 - 200 €

Týždeň modrého gombíka 2011

Tohtoročný v poradí už siedmy ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2011 sa uskutoční aj v meste Vrútky od pondelka 16. mája do nedele 22. mája 2011.
Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

Výstava obrazov "Odraz duše ženy"

Odbor kultúry MsÚ Vrútky Vás srdečne pozýva na vernisáž obrazov
ODRAZ DUŠE ŽENY pri príležitosti dňa matiek 10. mája 2011 od 17.00 hod.
v kultúrnej sále Kriváň.
Viac informácii nájdete v priloženom plagáte.

 

STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na STAVANIE MÁJA spojené
s predajnými trhmi a prezentáciou ľudových remesiel dňa 30. apríla 2011 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach. Zoberte so sebou deti, ktoré si môžu stužkami ozdobiť máj.
Podrobný program nájdete v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah