Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra mesta Vrútky

Mestské zastupiteľstvo Vrútky v súlade s §18 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra mesta Vrútky, ktorá sa bude konať dňa 29.01.2013 (utorok). Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o stránkových hodinách spoločnosti Byvaterm s.r.o. počas sviatkov 2012

Vážení zákazníci spoločnosti Byvaterm, s.r.o., oznamujeme Vám, že v čase od 27.decembra 2012 do 1. januára 2013 bude spoločnosť Byvaterm, s.r.o. z dôvodu celozávodnej dovolenky uzatvorená. Zamestnanci spoločnosti Vám budú opäť k dispozícii v stredu, 2. januára 2013. S pozdravom Ing. Peter Krkoška, riaditeľ spoločnosti.

 

Oznámenie o zmene vývozu odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov


Oznamujeme Vám, že počas vianočných a novoročných sviatkov sa bude uskutočňovať vývoz komunálneho odpadu podľa rozpisu v prílohe.

 

Odpúšťanie vody z Krpelianskej priehrady

Dňa 03.12.2012 o 12:00 - dôjde k odpúšťaniu vody z Krpelianskej priehrady do povodia starého koryta Váhu. Preto vyzývame občanov, aby sa nezdržiavali v čase odpúšťania pri brehoch rieky Váh.

 

CVČ Domino - ponuka záujmovej činnosti na december 2012

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2012. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2013-2015

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2013-2015.

 

Rozhodnutie o využití územia

Zverejňujeme rozhodnutie o využití územia pre rozšírenie dobývacieho priestoru nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Vrútky – Lipovec pre spoločnosť BRA-VUR, a.s. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Mikuláš v meste

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na podujatie Mikuláš v meste, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6.12.2012 od 15.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach pri vianočnom stromčeku.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznam o poskytnutí súčinnosti pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE, a.s.) oznamuje vlastníkom pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, aby zamestnancom SSE, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú prevádzku elektrických vedení. Akcia bude uskutočnená v priebehu od 1.12.2012 do 31.3.2013. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 20.12.2012 do 31.12.2012 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne je deň 19.12.2012 a to do 16,30 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od 02.01.2013. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah