CVČ Domino - podujatia v júni 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výzva na navrhovanie kandidátov na voľbu prísediacich Okresného súdu Martin

V súvislosti s prípravou voľby prísediacich Okresného súdu Martin vyzývame jednotlivcov ako aj záujmové organizácie v meste Vrútky o nominovanie kandidátov na prísediacich. Prísediaceho volí v zmysle platných právnych predpisov Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach na návrh primátora mesta z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Legiovlak vo Vrútkach

Na Slovensko aj v tomto roku zavítala pojazdná replika vojenského ešalónu ruskej légie z obdobia 1. svetovej vojny, s expozíciami pripomínajúcimi slávnu kapitolu našej histórie, pripomínajúcu čs zahraničné vojsko-légie. Aj vo Vrútkach budeme mač jedinečnú možnosť pozrieť si tento unikátny vlak. Pobyt súpravy Legiovlaku na železničnej stanici Vrútky je pripravovaný na 5.6.-7.6.2019. Na úvod jeho pobytu 5.6. o 10:00-11:00 je pripravené jeho slávnostné privítanie za asistencie ozbrojených síl SR a posádky Legiovlaku.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 kliknite tu.

 

Valčiansky folklórny festival

Snowland Valčianska dolina Vás pozýva na Valčiansky folklórny festival spojený s tradičným jarmokom. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25.5.2019

Ak máte záujem oboznámiť sa s výsledkami volieb do Európskeho parlamentu v Meste Vrútky, ktoré sa konali v sobotu dňa 25.5.2019, pozrite si tento dokument.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, vo veci dodatočného povolenia stavby „Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka-Višňové–Dubná skala EASTERN PORTAL“, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom pokračovanie konania a v súlade s platnou legislatívou nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2019 /streda/ 13.45 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby: Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka-Višňové, Dubná skala EASTERN PORTAL. Mesto Vrútky spája konanie o dodatočnom povolení dočasnej stavby s kolaudáciou stavby.

Oslava sviatku MDD vo Vrútkach

Mestská polícia Vrútky pozýva všetky deti osláviť sviatok MDD dňa 31.mája 2019 od 9.30 hod. na pešej zóne vo Vrútkach. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Pokus o vytvorenie slovenského rekordu

Mesto Vrútky pozýva na pokus o vytvorenie slovenského rekordu s 800 obrázkami muchotrávok a 400 obrázkami na pníkoch. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah