Týždeň modrého gombíka 2011

Tohtoročný v poradí už siedmy ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2011 sa uskutoční aj v meste Vrútky od pondelka 16. mája do nedele 22. mája 2011.
Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

Výstava obrazov "Odraz duše ženy"

Odbor kultúry MsÚ Vrútky Vás srdečne pozýva na vernisáž obrazov
ODRAZ DUŠE ŽENY pri príležitosti dňa matiek 10. mája 2011 od 17.00 hod.
v kultúrnej sále Kriváň.
Viac informácii nájdete v priloženom plagáte.

 

STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na STAVANIE MÁJA spojené
s predajnými trhmi a prezentáciou ľudových remesiel dňa 30. apríla 2011 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach. Zoberte so sebou deti, ktoré si môžu stužkami ozdobiť máj.
Podrobný program nájdete v priloženom plagáte.

 

Dotácia v sociálnej oblasti

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli sociálnou komisiou pre rok 2011 nasledovne prerozdelené dotácie:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 400,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 300,- €
- Ženy v tiesni - občianske združenie - 250,- €
- Klub priateľov DD a DSS - 50,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. - 1 500,- €
 

Spoločný koncert bratov Nedvědovcov so skupinou

Mesto Vrútky a Matica slovenská Vás srdečne pozývajú na spoločný koncert bratov Nedvědovcov so skupinou 9. mája 2011 o 18.30 hod. v Kine 1. máj vo Vrútkach. Vstupné: 12 eur.
Predpredaj vstupeniek:
Knižnica H. Zelinovej vo Vrútkach - 0918 410 711, kultura@vrutky.sk,
Matica slovenská - 0918 904 939, programy@matica.sk,
TIK Martin - 043/4238 776, tik@martin.sk.

Deň Zeme - Recyklované umenie

Pri príležitosti dňa Zeme pripravilo mesto Vrútky pre všetky deti
27. apríla 2011 od 9.30 hod. na pešej zóne vo Vrútkach akciu Recyklované umenie.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ

Mesto Vrútky rozširuje v období od 11.04.2011 do 31.05.2011 pokladničné hodiny na Mestskom úrade vo Vrútkach nasledovne.

 

Predaj nehnuteľnosti

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov mesto Vrútky zverejňuje nasledovný predaj nehnuteľnosti.

 

Koncert VHJ: Óda na radosť

Mesto Vrútky a ZUŠ Frica Kafendu Vás srdečne pozývajú
20. apríla 2011 (streda) o 17.30 hod. na koncert venovaný
240. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena "Óda na radosť", ktorý sa uskutoční v koncertnej sále ZUŠ vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Letné tábory 2011

Chcete nahlásiť svoje dieťa počas letných prázdnin do stanového alebo chatkového tábora? Bližšie informácie sa dozviete tu.
 

Syndikovať obsah