Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh: Ing. Mateja Kubíka a ďalších vlastníkov dotknutých parciel, podaný na mesto Vrútky dňa 13.02.2019 a začal územné konanie v zmysle platnej legislatívy. Návrh posúdil a rozhodol o povolení umiestnenia stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 19.6. - 20.6. 2019 (streda - štvrtok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 12.35 hod. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

110 rokov vrútockého športu

Mesto Vrútky pozýva na vernisáž výstavy vrútockých športových trofejí, medailí ktorá sa uskutoční dňa 17.6.2019 o 17.00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Výstava bude sprístupnená do konca júna vždy v pracovné dni od 8.30 - 17.00 hod., vstup je voľný. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Koncert Trio Sanguinis

Mesto Vrútky pozýva na letný koncert speváckeho zoskupenia Trio Sanguinis, ktorý sa uskutoční dňa 15.6.2019 o 17.00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Martin, podalo na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby športovo rekreačného areálu: “Šport park Pltníky“- I. etapa“. Mesto Vrútky, v súlade s platnou legislatívou, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2019 /piatok/ o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na Meste Vrútky, m.č. 209, s následnou návštevou stavby.

Výmena parkovacieho automatu pri železničnej stanici vo Vrútkach

Oznamujeme Vám, že v meste Vrútky prebehla výmena parkovacieho automatu, ktorý bol umiestnený pri železničnej stanici a mesto ho zakúpilo ešte v roku 2008. Tento pôvodný automat dosluhoval a mal časté výpadky s mincami (ktoré skrz neho prepadávali) bez možnosti zaplatenia parkovného. Na základe toho Mesto Vrútky pristúpilo na výber dodávateľa nového parkovacieho automatu. Tento dodala a namontovala dňa 6.6.2019 Mestu Vrútky spoločnosť Villapro s.r.o. Parkovisko aj naďalej spravuje Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín - Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení umiestnenia stavby.

Výberové konanie - referent stavebného úradu

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície referent stavebného úradu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výstava kaktusov, sukulentov, motýľov, minerálov, mušlí a lastúr

Mesto Vrútky a Spolok priateľov kaktusov Vrútky Vás srdečne pozývajú na výstavu kaktusov, sukulentov, motýľov, minerálov, mušlí a lastúr, ktorá sa uskutoční od 4.6.2019 do 8.6.2019 v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy, na základe žiadosti spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, oznamuje v súlade s platnou legislatívou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania.

Syndikovať obsah