Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 19.3.2013 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 kliknite tu.

 

CVČ Domino - podujatia v marci 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Marcový Vrútočan

Prinášame Vám marcové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Pozvánka

Primátor mesta Vrútky Vás pozýva na hudobno-zábavný program Úsmevom sa patrí ďakovať pri príležitosti sviatku MDŽ v nedeľu 10. marca 2013 do Kina 1. máj so začiatkom o 14. h. V programe sa predstaví známy slovenský zabávač, spevák a imitátor Števo Hruštinec spolu s Jurom Chlebanom.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Slovenské komorné divadlo - marec 2013

Zverejňujeme program Slovenského komorného divadla na marec 2013.
Môžete si ho pozrieť v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - Letné tábory 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka 9–dňový letný tábor v chatkách pre deti od 7 do 16 rokov - priamo v areáli kúpalísk na Margite - Ilone, okres Levice (kapacita 35 detí) v termíne: 29.6. – 7. 7. 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Fašiangy vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva na podujatie Fašiangy vo Vrútkach
dňa 12. februára o 15. hod. na pešej zóne a odtiaľ sa sprievod presunie na program do Kina 1. máj.
Pre deti v maskách bude pripravená sladká odmena.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Zápisy detí do materských škôl vo Vrútkach

Mesto Vrútky, ako zriaďovateľ materských škôl na území mesta, oznamuje záujemcom o umiestnenie dieťaťa do materskej školy, že zápisy pre školský rok 2013/2014 sa budú konať v dňoch od 15. februára do 15. marca 2013, počas prevádzkových hodín materských škôl, a to v čase:
1. v materskej škole na Ulici franc. partizánov - od 8,00 hod. do 16,00 hod.,
2. v materskej škole na Ulici nábrežnej - od 7,00 hod. do 16,00 hod.,

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta

Mesto Vrútky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a VZN o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Syndikovať obsah