Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16.1.2013 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ DOMINO - jarné prázdniny 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas jarných prázdnin 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výberové konanie

SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu hlavnej sestry v zmysle podmienok zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 10. januára 2014 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 

Separovaný zber na I. polrok 2014


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2014.

 

CVČ Domino - podujatia v januári 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE, a.s.) je prevádzkovateľom elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú aj v katastrálnom území mesta Vrútky. SSE, a.s. je ako prevádzkovateľ týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, pri zabezpečení ktorej je potrebné pravidelne vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu od 16.12.2013 do 31.03.2014.

Upozornenie pre seniorov

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Viac informácií aj praktické rady si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam - Mestská knižnica Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej bude otvorená v tomto roku do 20.12. (piatok) do 17. hod. Knižnica začne poskytovať svoje služby čitateľom opäť od 2. 1. 2014.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 kliknite tu.

 

Syndikovať obsah