Festival Jazernica v obci Jazernica

Pozývame Vás na jazzové podujatie Festival Jazernica, ktorý sa uskutoční 6.júla 2019 v KD obce Jazernica. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019, kliknite tu.

 

Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) - štatistika

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008. Cieľom zisťovania EHIS je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31.

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., prevádzka Žilina, si dovoľuje informovať vlastníkov pozemkov o vstupe zamestnancov Corrocont kft. na pozemok v ich osobnom vlastníctve. V zmysle platnej legislatívy je spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. povinná vykonávať pravidelné kontroly svojich plynárenských zariadení. Pracovníci, vykonávajúci práce v rámci údržby, merania, kontroly tesnosti stavu plynovodu v správe majetku SPP - distribúcia a.s. v mesiacoch jún až august 2019 budú vstupovať na pozemky, ktorými VTL plynovod prechádza.

Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 25.6. - 26.6. 2019 (utorok - streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 12.35 hod. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Koncert zborov

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na výnimočný koncert troch speváckych zborov: CANTICA COLLEGIUM MUSICUM, ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR A SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV, ktorý sa uskutoční 22.júna 2019 o 16. hod. vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Tenor: Jozef Gráf, organ: Aleš Gabčo a diriguje Štefan Sedlický. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Jarný beh detí 2019 – Olympijský deň

Mesto Vrútky organizuje dňa 21.6.2019 v spolupráci s Olympijským klubom Turiec, CVČ Dominom a Komisiou školstva, kultúry, mládeže a športu pri MsZ Vrútky Jarný beh detí 2019 – Olympijský deň.
Preteky sú určené pre deti materských škôl, žiakov základných škol a gymnázia, uskutočnia sa na umelej tráve Futbalového štadióna Attack Vrútky.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 18.6.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Upozornenie na zvýšený hluk v centre mesta

Spoločnosť TECH-MONT Helicopter company s.r.o. ,Spišská Nová Ves, bude v utorok 18.6.2019 o 12:00 hod., vykonávať letecké práce na bytovom dome križovatiek Kalocsaya, Sv. Cyrila a Metoda za účelom zmeny technológie pre mobilného operátora. Tovar bude preberaný zo škvarového ihriska (za Základnou školou H. Zelinovej).

 

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR pre obdobie 2019/2020 na pripomienkovanie

Žilinský samosprávna kraj si Vás dovoľuje si informovať o zverejnení Rámcového návrhu cestovného poriadku ŽSR 2019/2020 (GVD), ktorý je možné pripomienkovať do 17.6.2019. Viac informácií je na stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsk-gvd-obdobie-2019-2020-pripomienkovanie.html

 

Syndikovať obsah