Oznam

V dňoch 09.09.2020 – 11.09.2020 budú pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany vykonávať postrek pri údržbe toku Turiec herbicídnymi prípravkami - za účelom odstránenia inváznych druhov rastlín z brehov toku, nežiadúcich drevín a ošetrenie kamenného opevnenia toku od pobrežných burín.
( Rozhodnutie o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vydané Okresným úradom Martin, OSZP č. OU-MT-OSZP-2020/012308-003 ) z 29.07.2020.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 1.septembra 2020 07:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Dni mesta Vrútky

Srdečne pozývame na podujatia v rámci tohtoročných Dní mesta. Tento rok si pripomíname 765. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 10.9.2020 (7:30-16:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Oznam

Dňom 1.9.2020 začne Mesto Vrútky prostredníctvom vysúťaženej stavebnej firmy realizovať stavbu „Cyklotrasa Martin-Vrútky“. Úsek, na ktorom sa bude stavba realizovať, je od hranice katastrálneho územia Mesta Martin-Vrútky po železnú lávku pre peších po ľavom brehu rieky Turiec v smere toku. V úseku od železnej lávky po ulicu Sv. Cyrila a Metoda (cestný most cez rieku Turiec) bude zvýšená frekvencia pohybu stavebných mechanizmov a techniky.

CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2020/2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2020/2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka - 76. výročie SNP vo Vrútkach

V piatok 28. augusta si pripomenieme 76. výročie Slovenského národného povstania a na budove bývalej vrútockej synagóge (terajší Kriváň) odhalíme tabuľku s QR kódom. Po jeho načítaní si budete môcť na svojich mobiloch prečítať informácie o synagóge, židovskej komunite vo Vrútkach i ďalších židovských pamiatkach regiónu.

 

Oznámenie o konaní mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 25.8.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Pozvánka na detský výstup na vrch Hradište

TK Fatra Vrútky Vás z príležitosti náhradného Medzinárodného dňa detí pozýva dňa 30.8.2020 na 7.ročník detského výstupu na vrch Hradište. Po výstupe na vrch čaká deti prekvapenie vo forme rozprávkového lesa. Viac informácií si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah