Zmena cestovných poriadkov MHD Martin od 1.7.2022 do 2.9.2022

Dopravný podnik mesta Martin oznamuje, že s platnosťou od 1.7.2022 do 2.9.2022 budú autobusy DPMM premávať v režime letných prázdnin. Žiadame cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali časy odchodov liniek zo zastávok, ktoré bežne využívajú. Najprehľadnejší a najaktuálnejší cestovný poriadok MHD nájdete na stránke Dopravného podniku mesta Martin.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 12.4.2013, poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Júliusovi Kubošníkovi v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, opätovne ponúka záujemcom na nadobudnutie vlastnícke právo k nehnuteľnostiam zapísaným u Okresného úradu Martin.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 26. júna 2022 08:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Modrý ateliér - výstava obrazov

Mesto Vrútky srdečne pozýva na výstavu obrazov skupiny amatérskych výtvarníkov "Modrý ateliér", ktorá sa uskutoční 24. júna o 16.30 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Viac informácií si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiacoch júl a august v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiacoch júl a august 2022 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. Ďakujeme za porozumenie.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022, kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 21.6.2022 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Dňa 17.6.2022 (piatok) bude Mestský úrad Vrútky zatvorený z dôvodu konania Letných športových hier samosprávy Turca. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente. Z rovnakého dôvodu bude v tento deň zatvorená aj Mestská knižnica Hany Zelinovej.

 

Syndikovať obsah