110 rokov vrútockého športu

Mesto Vrútky pozýva na vernisáž výstavy vrútockých športových trofejí, medailí ktorá sa uskutoční dňa 17.6.2019 o 17.00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Výstava bude sprístupnená do konca júna vždy v pracovné dni od 8.30 - 17.00 hod., vstup je voľný. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 4.7.2019 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Dotazník pre zistenie požiadaviek občanov na kvalitu poskytovaných služieb v MHD Martin

Vážení cestujúci, za účelom skvalitnenia cestovania v MHD Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek občanov na kvalitu služieb a ich dôležitosť v MHD. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v rámci spracovania "Plánu dopravnej obslužnosti mesta Martin". Získané výsledky a závery budú aj pomocným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v mestskej hromadnej doprave. Dotazník je anonymný.

Festival Jazernica v obci Jazernica

Pozývame Vás na jazzové podujatie Festival Jazernica, ktorý sa uskutoční 6.júla 2019 v KD obce Jazernica. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019, kliknite tu.

 

Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) - štatistika

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008. Cieľom zisťovania EHIS je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31.

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., prevádzka Žilina, si dovoľuje informovať vlastníkov pozemkov o vstupe zamestnancov Corrocont kft. na pozemok v ich osobnom vlastníctve. V zmysle platnej legislatívy je spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. povinná vykonávať pravidelné kontroly svojich plynárenských zariadení. Pracovníci, vykonávajúci práce v rámci údržby, merania, kontroly tesnosti stavu plynovodu v správe majetku SPP - distribúcia a.s. v mesiacoch jún až august 2019 budú vstupovať na pozemky, ktorými VTL plynovod prechádza.

Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 25.6. - 26.6. 2019 (utorok - streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 12.35 hod. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Koncert zborov

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na výnimočný koncert troch speváckych zborov: CANTICA COLLEGIUM MUSICUM, ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR A SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV, ktorý sa uskutoční 22.júna 2019 o 16. hod. vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Tenor: Jozef Gráf, organ: Aleš Gabčo a diriguje Štefan Sedlický. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Jarný beh detí 2019 – Olympijský deň

Mesto Vrútky organizuje dňa 21.6.2019 v spolupráci s Olympijským klubom Turiec, CVČ Dominom a Komisiou školstva, kultúry, mládeže a športu pri MsZ Vrútky Jarný beh detí 2019 – Olympijský deň.
Preteky sú určené pre deti materských škôl, žiakov základných škol a gymnázia, uskutočnia sa na umelej tráve Futbalového štadióna Attack Vrútky.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah